Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Vandforsyning
Tilbage

Vandforsyning

3. udgave, 1. oplag, 2014

Forfatter
Anders Hahn Kristensen, Inga Sørensen m.fl.

Vandforsyning

3. udgave, 1. oplag, 2014

Forfatter
Anders Hahn Kristensen, Inga Sørensen m.fl.

Den nødvendige teori er grundigt forklaret og illustreret med mange figurer og praktiske eksempler. Et omfattende stikordsregister gør bogen let at slå op i og mange referencer gør det muligt altid at finde frem til yderligere oplysninger om emnerne. Bogen er således anvendelig både som lærebog på de videregående uddannelser og som håndbog for den praktiske vandværksmand eller den projekterende ingeniør.

3. udgave 2014 -  er opdateret både på det teknisk og det lovgivningsmæssige område. En del af kapitlerne har fået nye forfattere og i nogle tilfælde er kapitlerne skrevet helt om.

1. Vandforsyningens historie
Henning Karlby

2. Grundbegreber om vandforekomster
Inga Sørensen

3. Geologi
Inga Sørensen

4. Grundvandskvalitet
Loren Ramsay

5. Grundvandskemi
Loren Ramsay

6. Kortlægning af grundvand
Inga Sørensen og Jens Ove Nielsen

7. Boringer
Mikael Jørgensen og Inga Sørensen

8. Grundvandets strømning
Werner Bai

9. Prøvepumpning
Werner Bai

10. Numeriske grundvandsmodeller
Jens Ove Nielsen

11. Indvindingsopland og grundvandsdannende opland
Jens Ove Nielsen

12. Beskyttelse af grundvand
Jens Ove Nielsen

13. Vandforbrug
Anders Hahn Kristensen

14. Etablering af vandforsyning
Erik Karlsen

15. Introduktion til vandets behandling
Elin Dichmann Jensen

16. Principper ved vandrensning
Elin Dichmann Jensen

17. Normalbehandling af grundvand
Elin Dichmann Jensen

18. Videregående behandling af grundvand
Elin Dichmann Jensen og Kim Brinck

19. Indvinding og behandling af overfladevand
Erik Karlsen

20. Mikrobiel kvalitet og desinfektion
Peter Roslev

21. Beholderanlæg
Stefan Schmidt

22. Pumpeanlæg
Kurt Ellemose

23. Styring af vandværker
Erik Karlsen

24. Ledningsnet
Anders Hahn Kristensen

25. Drift og vedligeholdelse
Pia Jacobsen

Ved en meget uheldig korrekturfejl på forlaget, er ulighedstegn i kapitel 20 blevet ændret, så deres betydning er lige den modsatte af det oprindelige manuskripts. Rettelsen er så graverende og omfattende, at det samlede, rettede kapitel kan hentes i pdf-format.

Klik på linket under forsidebilledet og hent en rettet version af kapitel 20.

Pris
598,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
598,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

74022-1

ISBN

978-87-571-2799-7

Antal sider

784

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

74022-9+

Antal sider

784

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
598,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
598,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

74022-1

ISBN

978-87-571-2799-7

Antal sider

784

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

74022-9+

Antal sider

784

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms