Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Vinkler på erhvervspædagogikken
Tilbage
Vinkler på erhvervspædagogikken
  • Indledningen beskriver de udfordringer, som erhvervsskoleledere ser for erhvervsskolerne netop nu.
  • Den første artikel diskuterer, hvad der kan forstås ved den inkluderende erhvervsskole og et inkluderende læringsmiljø.
  • Tre artikler handler om differentiering af undervisningen.
  • En artikel har fokus på, hvordan man kan bruge portfolio på eud.
  • En artikel diskuterer, hvorvidt noget af det relationsarbejde, der foregår i forskellige former for mentorordninger, kan integreres i undervisningen.
  • De to sidste artikler beskæftiger sig med uddannelser for voksne, nemlig AMU-uddannelserne.

Antologien er skrevet af undervisere ved VIA UC og redigeret af Jette Larsen, VIA.

Denne antologi tjener to sammenhængende formål:

  • Det ene er at formidle noget af den viden, som medarbejdere i Videncenter for Erhvervspædagogik på VIA UC har samlet gennem de seneste års projekter.
  • Det andet er at levere materiale til undervisningen på Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse.

Antologien belyser erhvervspædagogiske udfordringer ud fra projekter, der har været udført i samarbejde med erhvervsskoler. Alle artiklerne har således udgangspunkt i praksis og formidler erfaringer, resultater fra udviklingsprojekter eller interviews med levende erhvervsskolemennesker.

Vi forestiller os, at artiklerne kan læses på diplomuddannelsen som afsæt for at arbejde dybere med de enkelte emner. Artiklerne kan bruges som en introduktion, som grundlag for diskussion på holdet i forhold til egne erfaringer og skolernes praksis, og som afsæt til at læse teoretiske artikler, der uddyber tematikkerne.

Antologiens indledning beskriver hvilke udfordringer, erhvervsskoleledere ser for erhvervsskolerne, og hvordan det særligt berører nye lærere. Artiklen peger dermed på, hvad man som ny lærer, set i et ledelsesperspektiv, skal lære, bl.a. gennem den erhvervspædagogiske diplomuddannelse. Der er rigtig mange udfordringer, som kræver et højt refleksionsniveau og stor faglig og pædagogisk viden.

Den første artikel ”Den inkluderende erhvervsskole” tager fat i en af de største aktuelle udfordringer og diskuterer, hvad der kan forstås ved ”den inkluderende erhvervsskole” og inkluderende læringsmiljø.

Tre artikler handler om differentiering af undervisningen, altså om, hvordan man kan møde den forskelligartede elevgruppe og muliggøre, at de får rammer til at udvikle deres potentialer.
Artiklen ”Portfolio i erhvervsuddannelserne” har fokus på, hvordan man kan arbejde med portfolio på eud for at støtte elevernes refleksion.

Den sidste artikel om eud ”Hvad kan vi lære af mentorordningen” diskuterer, hvorvidt noget af det relationsarbejde, der foregår i forskellige former for mentorordninger, kan integreres i undervisningen.

De to sidste artikler beskæftiger sig med uddannelser for voksne, nemlig AMU-uddannelserne. Den ene artikel diskuterer, hvordan man kan skabe et fleksibelt læringsmiljø for voksne kursister; den anden rejser det bredere spørgsmål: Har AMU overhovedet en fremtid?

Rigtig god fornøjelse!
Jette Larsen, maj 2012
erhvervspædagogisk

Forord
Erhvervspædagogiske udfordringer – en indledning 
Den inkluderende erhvervsskole
Differentering set i skolekulturperspektiv 
Differentiering på erhvervsskolerne 
En model for forberedelse af differentieret undervisning 
Portfolio i erhvervsuddannelserne – et evaluerings- og læringsredskab 
Hvad kan vi lære af mentorordningen?
Fleksible undervisnings- og læringsformer i AMU
Har AMU-systemet en fremtid?
Forfatteroversigt

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms