Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Virksomhedsdrift
Tilbage

Virksomhedsdrift

09. udgave, 01. oplag, 2017

Forfatter
Flemming Ettrup

Virksomhedsdrift er opdelt i 9 kapitler, der hver især behandler et område inden for driften af en typisk virksomhed. Bogen er derfor et godt udgangspunkt for alle, der gerne vil forstå, hvordan en virksomhed eller organisation fungerer. Det gælder såvel internt i virksomheden som i dens samspil med omverdenen.

Virksomhedsdrift er rettet mod de uddannelser, hvor drift og/eller forståelse af en virksomhed er en del af pensum. Bogen er således velegnet til undervisningen både på de tekniske og de merkantile uddannelser.

Bogens indhold og opbygning gør den særdeles velegnet som opslagsbog.

 

Find ekstramaterialer under forsidebilledet.

Denne bog er tænkt som en grundbog inden for det meget store område, der hedder virksomhedsdrift. Begrebet virksomhed skal forstås bredt, da jeg de fleste steder ikke skelner mellem virksomheder ud fra branche, størrelse, art, produktion, service eller andre specifikke kendetegn.

Bogen er opbygget i ni kapitler, der kan læses uafhængigt af hinanden, selv om det er bogens mål at give en helhedsskildring af de områder, man nødvendigvis må have kendskab til for at få en samlet forståelse for driften af en virksomhed.

Da bogen er tænkt som en grundbog, har jeg tilstræbt at tilrettelægge både stofmængden og niveauet således, at nye læsere kan få en god og pædagogisk indføring i emnerne.

Dog er de respektive emners omfang forsøgt tilpasset således, at de ud over at give læseren en forståelse af stoffet også peger på muligheden for at kunne anvende bogens værktøjer til løsning af såvel teoretiske som praktiske problemer.

Det er mit håb, at bogen vil finde bred anvendelse i hele uddannelsessystemet. Selvfølgelig vil den have speciel relevans på områder, hvor driften af eller forståelsen for en virksomhed er pensum; det gælder både tekniske og merkantile uddannelser.

Bogen vil desuden kunne bruges på mange højere uddannelser, både i forbindelse med tilvalgsfag og som opslagsbog.

Denne 9. udgave er opdateret i nødvendigt omfang (især kapitel 2) og kan med en vis forsigtighed anvendes sammen med udgave 7 og 8.

Eventuel ris, ros eller konstruktiv kritik modtages gerne. Kontakt mig venligst gennem PRAXIS.

 

God fornøjelse.

Juni 2017
Flemming Ettrup

1. Organisation
Historie
Organisationsbegrebet
Systemteorien
Virksomhedens delsystemer
Effektivitet
Virksomheder
Virksomhedsformer
Mission
Vision
Klassiske organisationsteorier
Nyere organisationsteorier
Klassiske organisationsmodeller
Nyere organisationsmodeller
Koordinering gennem formel organisationsstruktur
Koordinering via styringsprocesser
Koordinering via virksomhedskultur
Uformel organisation
Organisationsændring
Produktudvikling

2. Planlægning
Produktionsplanlægning
Planlægningsværktøjer
Vedligeholdsplanlægning
Metodestudier
Tidsmåling
Værkstedspapirer

3. Virksomhedsøkonomi
Økonomistyring
Årsregnskab
Regnskabsanalyse
Omkostningsbegrebet
Afsætningsalternativ
Kalkulation
Budgettering
Afskrivninger
Forrentning
Investeringskalkulation
Udskiftningskalkulation

4. Indkøb og materialestyring
Indkøb
Materialestyring

5. Kvalitetsstyring
Kvalitet
Virksomheden
Kvalitetsomkostninger
Kvalitetscirkler
Kvalitetsstyring
ISO 9000
Målinger
Statistik

6. Mennesket, individ og gruppemedlem
Mennesket som individ
Holdninger
Behov
Kriser
Tilfredshed og trivsel
Motivation
Adfærd
Mennesket som gruppemedlem
Normer
Roller
Status
Gruppens udvikling
Konfliktbehandling

7. Information og kommunikation
Information
Kommunikation
Effektiv kommunikation
Aktiv lytning
Møder
Mødeplanlægning
Mødeforberedelse
Mødegennemførelse
Mødereferat
Notatteknik
Rapportskrivning
Rapportform

8. Ledelse
Klassisk ledelseslære
Nyere ledelseslære
Lederegenskaber
Lederopgaver
Autoritet
Lederholdninger/menneskesyn
Lederristen
Ledelsesformer
Situationsbestemt ledelse
Langsigtet ledelsesform
Lederen som træner
Lederen som personaleansvarlig
Ledergruppe

9. Arbejdsmarkedsforhold
Arbejdsmarkedets organisationer
Medarbejderindflydelse
Arbejdsmiljø
Konfliktløsning
Aflønning
Økonomisk politik

Stikord

Pris
479,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31134-1

ISBN

9788770825627

Antal sider

492

Indbinding

Paperback

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
479,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31134-1

ISBN

9788770825627

Antal sider

492

Indbinding

Paperback

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms