Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Virksomhedslære for smede og industriteknikere
Tilbage
Virksomhedslære for smede og industriteknikere

Virksomhedslære for smede og industriteknikere giver en overskuelig og let forståelig gennemgang af emnerne virksomhedsformer, organisering, teamarbejde, kvalitetsstyring, iværksætteri, miljø og meget mere. Gennem løsning af bogens opgaver og ved at følge anviste links til relevante hjemmesider fås et optimalt udbytte af indlæringen.

Kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og kendskab til organisationsforhold er vigtigt i dag - denne bog er med til at sikre dette kendskab.

Formålet med denne bog er at give en introduktion til den del af virksomhedslæren, der er relevant for smede- og industriteknikerlærlinge.

Det er min opfattelse, at der er behov for et samlet materiale i virksomhedslæren til denne målgruppe. De nye uddannelsesreformer, som metaluddannelserne har gennemgået de senere år, stiller krav om, at der sættes mere fokus på virksomhedslæren. Ud over det faglige kendskab skal lærlingene i dag være i stand til at vise et bredere udsnit af deres almen-faglige og personlige kompetencer.

Således er kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og kendskab til organisationsforhold nogle vigtige elementer i bekendtgørelsen.

Faget er ikke på nuværende tidspunkt et selvstændigt fag, og har derfor ikke sit eget timetal, men bogen vil kunne bruges på smede- og industriteknikeruddannelserne både i forbindelse med fagene organisation, produktion, planlægning og service samt samfundsfag.

Afsnittene om ejerforhold, organisationsforhold og systematisk problemløsning i grupper hører til i uddannelsens tidlige forløb. Desuden vil kapitlet om systematisk problemløsning i grupper også være egnet til at introducere på grundforløbet, da der ofte er behov for at tilegne sig gode arbejdsvaner. Opsummeringen af dette stof og afsnittet om start af egen virksomhed og miljøet samt den samlede virksomhedsopgave hører til på senere hovedforløb (eventuelt som en del af samfundsfag, jf. mål 2: Eleven skal redegøre for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder miljømæssige aspekter).

Opgaverne kan delvis løses ud fra bogens oplysninger samt eventuelle litteratur og web-henvisninger, men bygger også på lærlinges kendskab til egne arbejdspladser.

En tak til mine kollegaer for inspirerende samtaler, til virksomheder, jeg har interviewet, samt til min familie, for opmuntrende ord under skriveprocessen.

Ester Haderup Kristensen, Århus, april 2004 

Fagets forord

Med denne udgivelse har metaluddannelserne fået et længe ønsket undervisningsmateriale i virksomhedslære. Gennem en kort, overskuelig og let forståelig fremstilling klædes eleven på med viden om:

• Virksomhedsformer

• Organisering

• Teamarbejde

• Kvalitetsstyring

• Iværksætteri

• Miljø

og meget mere.

Uddybende viden opnås ved at løse de forskellige opgaver, som knytter sig til teksten, og ved at følge de anviste links til relevante hjemmesider.

Fra flere sider er der et ønske om øget fokus på virksomhedslære - herunder etablering og drift af egen virksomhed og iværksætterkultur - denne bog er med til at sikre dette.

Den primære målgruppe er smede og industriteknikere, men bogen egner sig også til en række kortere videregående uddannelser samt til iværksætterkurser.

På fagets vegne

Afdelingsleder

Erhvervsuddannelser

Finn Brøndum

Dansk Industri

Uddannelseschef

Finn Kyed

DS Håndværk & Industri

Sekretær

Gert Svendsen

Dansk Metal

 • Definition af begrebet virksomhed
 • Ejerforhold
 • Et produkt bliver til
 • Afdelinger i en virksomhed
 • Nyere produktionsmåder
 • Planlægning ved forandringsprocesser
 • Organisering i virksomheden
 • Kernefunktioner i selvstyrende grupper
 • Glade medarbejdere arbejder bedst?
 • Opfyldelse af behov på arbejdspladsen
 • Teamarbejde
 • Systematisk problemløsning i grupper
 • Udviklingen på arbejdsmarkedet
 • Kvalitetsstyring i virksomheden
 • Start af egen virksomhed
 • Miljøet og virksomhederne
 • Samlet opgave i virksomhedslære
 • Litteratur
 • Stikord

Denne lille bog er intet mindre end en nyskabelse på markedet for undervisningsbøger til faget virksomhedslære for vores elever på EUD.

Bogen er ganske vist på bare 99 sider, men med en stram opbygning og en tydelig markeret pædagogisk linie sørger forfatteren for, at vi kommer godt rundt i stoffet. Undervejs fornemmer man tydeligt, at Ester Haderup Kristensen har mange års erfaring med lærlingeuddannelser og har et solidt pædagogisk grundlag.

På trods af bogens begrænsede omfang virker den klare opdeling både logisk og hensigtsmæssig. Samtidig er bogen forsynet med en række yderst veltilrettelagte opgaver.

Indholdet går fra ejerforhold og afdelinger over planlægning, teamarbejde og organisering til kvalitetsstyring, start af egen virksomhed og virksomhedernes miljø. Det enkle sprog virker flydende og let at gå til og fremmedord eller fagudtryk er forklaret på enkle og letforståelige måder.

Samtidig er teksten suppleret med gode fotos og illustrative skemaer. Endelig brydes den lidt tørre tekst undertiden af tegninger, som med en lettere humoristisk streg løfter stoffet lidt.

For mig er der ingen tvivl om, at denne bog uden problemer vil kunne anvendes på vores hovedforløb i mange fagsammenhænge. Ikke mindst ved hjælp af de meget anvendelige henvisninger til hjemmesider, som vores elever altid efterspørger og som de oftest kan bruge på egen hånd i hvert fald til de indledende, afklarende spørgsmål.

Forlaget fortjener ros for denne udgivelse specielt for det indbydende layout, den stramme opbygning og den tydelige relevans for en række undervisningsfag.

Ingen tvivl om, at denne bog bliver brugt meget ikke blot for metallærlinge, men også for mange andre elever på både grundforløb og hovedforløb.

Fagbladet Erhvervsskolelæreren
Marts 2005

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms